LEAD - Final

Men - LEAD - Final

rank bib st. # Name Team полуфинал Result
1 106 6 Tyupyshev Sergey LENG 3 24+
2 104 4 Rubtsov Aleksey MSK 5 20+
3 107 7 Malshchukov Vadim KIRV 2 14+
4 105 5 Volkov Vyacheslav PERM 4 14+
5 102 2 Yarilovets Nikolay MSK 7 14+
6 101 1 Popov Dmitriy VRNZ 8 14+
7 103 3 Bobrenev Igor CHLB 6 10+
8 108 8 Fakiryanov Dmitriy SPB 1 5+